RODO

Fundacja IT Leader Club Polska

klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku pojawiły w polskim porzadku prawnym nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz staramy się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś. W związku z tym, chcielibyśmy przekazać Ci szereg informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja IT Leader Club Polska z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87 (nr KRS: 0000396492).

Fundacja nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ?

Adres e-mail: ##qxjgd#at#xiatpstg.dgv.ea##

Adres korespondencyjny: Fundacja IT Leader Club Polska

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

 1. Skąd mamy Twoje dane ?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji. Wypełniłeś jeden z formularzy rejestracyjnych na stronie www.itleader.org.pl, www.fcap.pl lub www.akademiait.edu.pl.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowych/konferencyjnych, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz np. poprzez formularz kontaktowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celach analitycznych (tj. lepszego doboru usług do potrzeb uczestników Akademii Zarządzania IT, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o uczestnikach Akademii Zarządzania IT oraz analizy finansowej Fundacji IT Leader Club Polska), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu badania satysfakcji uczestników konferencji i Akademii Zarządzania IT, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszych usług oraz poziomu zadowolenia uczestników z naszych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych zaufanych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych zaufanych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

 1.  Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane ?
 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych / konferencyjnych będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.
 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Komu ujawniamy Twoje dane ?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym zaufanym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Listę naszych zaufanych partnerów znajdziesz pod tym linkiem:

http://www.itleader.org.pl/o-fundacji/lista-partnerow-spolecznych.html#wspolpraca

Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Rejestrując się na wydarzenia Fundacji jak Forum Cyfrowej Administracji Publicznej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie dostarczonych danych osobowych przez zaufanego partnera Fundacji firmę Dell Technologies lub/i jej Partnerów biznesowych oraz agencje partnerskie w celu świadczenia usług wymaganych do uczestnictwa wydarzeniach Fundacji IT Leader Club Polska. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów i zostaną usunięte 6 miesięcy po dacie wydarzenia. Jeśli chcesz otrzymać kopię danych, które przechowujemy, skontaktuj się z ##staaitrw#at#staatbr-tktcih.tj##. Informacje na temat polityki firmy Dell Technologies w zakresie ochrony danych osobowych użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.

 1. Jakie uprawnienia Ci przysługują ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Czy podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne ?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych / konferencyjnych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jednocześnie informujemy, że niniejsza strona internetowa jest również formą realizacji przez Fundację IT Leader Club Polska z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 RODO.