Członkowie Rady Fundacji

  • mgr inż. Arkadiusz Lefanowicz, DBA, LL.M. - Przewodniczący Rady, założyciel / fundator
  • dr inż. Bogusław Bujak - v-ce Przewodniczący Rady
  • mgr inż. Michał Rączka - Członek Rady