Zarząd Fundacji

  • Kalina Hlimi Pawlukiewicz - Prezeska Fundacji
  • Robert Pławiak - Członek Zarządu
  • Krzysztof Świstak - Członek Zarządu