Fundacja z Instytutem LBEI wizjonerami nowoczesnej edukacji MBA

Fundacja z Instytutem LBEI wizjonerami nowoczesnej edukacji MBA

13.03.2024
Fundacja z Instytutem LBEI wizjonerami nowoczesnej edukacji MBA

Komunikat Prasowy

Fundacja IT Leader Club Polska z Instytutem LBEI wizjonerami nowoczesnej edukacji MBA

Fundacja IT Leader Club Polska, z ogromną dumą kontynuująca swoje zaangażowanie w oferowanie innowacyjnych programów MBA, które odpowiadają na zmieniające się wymogi współczesnego świata biznesu, pragnie podkreślić swoje zobowiązanie do zapewnienia edukacji menedżerskiej na najwyższym światowym poziomie. Jako członek uznanych organizacji akredytacyjnych AACSB i BQF, dążymy do spełnienia globalnych standardów w dziedzinie edukacji biznesowej i jakości operacyjnej.

Proces akredytacji – miernik doskonałości

Rozumiemy, że proces akredytacji jest długą i żmudną drogą, która wymaga czasu, zaangażowania oraz solidnej historii programu. Jak podkreśla Prof. R.Mrówka, Szef Programu MBA SGH, uzyskanie prestiżowych akredytacji, takich jak AACSB, może wymagać nawet 7 lat przygotowań oraz zbudowania historii kilkunastu edycji programu. Podkreślamy, że każdy czołowy program MBA na świecie zaczynał bez akredytacji, stopniowo budując swoją wartość. Ten proces jest nie tylko potwierdzeniem jakości, ale również narzędziem nieustannego doskonalenia i adaptacji do potrzeb rynku.

Zaangażowanie w przyszłość edukacji menedżerskiej

W ciągu ostatnich dwóch lat, nasze programy MBA przyczyniły się do rozwoju ponad 150 liderów biznesu, którzy z powodzeniem wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności na rynku pracy. To potwierdza wysoką jakość i skuteczność naszej oferty edukacyjnej oraz stanowi solidny fundament pod przyszłe procesy akredytacyjne.

Edukacja MBA poza akademickimi murami

Zwracamy też uwagę na fakt, że programy MBA nie są wyłączną domeną uczelni wyższych – zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Różnorodność i dostępność programów MBA realizowanych przez nieakademickie instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe i centra szkoleniowe świadczą o dynamice i innowacyjności w dziedzinie edukacji biznesowej. Nasza Fundacja jest przykładem, jak wartościowe i skuteczne programy MBA mogą być oferowane poza tradycyjnymi strukturami uniwersyteckimi, dostarczając wiedzę i umiejętności, które są cenione przez pracodawców i przedsiębiorców na całym świecie. Programy MBA nie zostały uregulowane prawnie jako wyłączna domena szkół wyższych w Polsce ani w UE, co jest de facto światowym trendem.

Przykład innowacyjnego Programu MBA bez statusu uczelni wyższej

-The Mini-MBA™ przez Management and Strategy Institute. Management and Strategy Institute ma bardzo pozytywne opinie o swoich programach, z oceną 4.8 na 5 gwiazdek na kilku platformach. Recenzje podkreślają jakość kursów, ich praktyczne zastosowanie oraz korzyści płynące z uzyskanych certyfikacji. Instytut cieszy się uznaniem zarówno wśród uczestników, jak i na poziomie rządowym, co świadczy o ich zaangażowaniu w zapewnianie wartościowych szkoleń i certyfikacji. Management and Strategy Institute nie jest tradycyjną szkołą wyższą. To instytucja edukacyjna oferująca profesjonalne certyfikaty i szkolenia skierowane na rozwój umiejętności biznesowych i zarządczych. Skupia się na dostarczaniu praktycznej wiedzy z różnych dziedzin zarządzania i strategii, które są istotne dla profesjonalistów dążących do poszerzenia swoich kompetencji

Powyższy przykład jeden z wielu na świecie, demonstruje, że krótsze programy MBA mogą skutecznie dostarczać koncentrat wiedzy i umiejętności, które są kluczowe dla rozwoju kariery menedżerskiej. Tym samym obalamy mit, że tylko długie programy MBA mają wartość, pokazując, że elastyczność i dostosowanie do potrzeb rynku to klucz do skutecznej edukacji. Ponadto te organizacje nie są uczelniami.

A tutaj lista 2 ciekawych międzynarodowych programów MBA oferowanych przez ośrodki szkoleniowe niebędące szkołami wyższymi:

  1. Global MBA oferowany przez Smartly (Quantic School of Business and Technology)– Smartly oferuje innowacyjny, w pełni online program MBA, który łączy interaktywne kursy online z projektami zespołowymi i networkingiem. Program ten jest skierowany do ambitnych profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności biznesowe bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej.
  2. Digital MBA for Global Leaders oferowany przez Jolt– Jolt oferuje program MBA, który jest realizowany w całości online i skupia się na umiejętnościach potrzebnych w cyfrowym świecie biznesu. Program jest projektowany dla menedżerów i liderów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu, innowacjach i strategii cyfrowej.

Znaczenie rynku pracy w walidacji programów MBA

Podkreślamy również, że rynek pracy jest najważniejszym regulatorem jakości programów MBA i GŁÓWNYM walidatorem. To sukcesy zawodowe absolwentów stanowią najlepsze świadectwo skuteczności i wartości naszych programów. Fundacja IT Leader Club Polska ze swoimi partnerami z dumą śledzi postępy swoich absolwentów, którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, aktywnie przyczyniają się do innowacji i rozwoju gospodarczego w Polsce.

Zaproszenie do dialogu i współpracy

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swojej kariery menedżerskiej, partnerów biznesowych oraz inne instytucje edukacyjne do dialogu i współpracy. Tylko przez wspólne dążenie do doskonałości, otwartość na innowacje i ciągłe uczenie się możemy tworzyć wartość dodaną dla społeczeństwa i biznesu.

Fundacja IT Leader Club Polska stoi na czele zmian w edukacji menedżerskiej, oferując programy, które są nie tylko zgodne z najnowszymi trendami w zarządzaniu i technologii, ale również przystosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Nasze programy są projektowane tak, aby inspirować, rozwijać krytyczne myślenie i umiejętności lidera w każdym, kto aspiruje do bycia na przedzie zmian w dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu.

Dążenie do akredytacji i ciągłe doskonalenie

Jesteśmy świadomi, że droga do akredytacji jest trudna i wymaga nie tylko czasu, ale także wyraźnych dowodów na sukces i skuteczność naszych programów. Dążenie do uzyskania akredytacji jest dla nas zarówno celem, jak i środkiem do ciągłego podnoszenia jakości naszego działania (stąd członkostwo w BQF), gwarantując, że nasza oferta edukacyjna pozostaje na najwyższym poziomie.

Otwartość na innowacje edukacyjne

Fundacja IT Leader Club Polska jest otwarta na współpracę z instytucjami, organizacjami i ekspertami z całego świata, aby nasze programy MBA były synonimem innowacji, doskonałości i realnej wartości dla naszych studentów i absolwentów. Dążymy do tego, aby nasze kursy nie tylko odpowiadały na aktualne potrzeby rynku, ale także wyprzedzały przyszłe wymagania, przygotowując liderów gotowych na wyzwania jutra.

Zaproszenie do przyszłych liderów

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą aktywnie kształtować przyszłość swoją i swoich organizacji, do dołączenia do naszej społeczności. Oferujemy nie tylko edukację na najwyższym poziomie, ale także miejsce, w którym można wymieniać się doświadczeniami, nawiązywać wartościowe kontakty i rozwijać swoje sieci biznesowe.

Kontakt i więcej informacji

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją IT Leader Club Polska, aby dowiedzieć się więcej o naszych programach MBA, możliwościach współpracy i nadchodzących wydarzeniach. Jesteśmy tu, aby odpowiedzieć na każde pytanie i pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb edukacyjnych i zawodowych.

Reprezentacji Polski w AACSB !

???? Fundacja IT Leader Club Polska
???? Wydział Finansów i Bankowości, Uniwersytet WSB w Poznaniu
???? Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
???? Politechnika Gdańska
???? Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie
???? Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
???? Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
???? SGH Warszawska Szkoła Ekonomiczna
???? Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
???? Uniwersytet Warszawski
???? Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
???? Akademia Leona Koźmińskiego

Kontakt:

Fundacja IT Leader Club Polska z LBEI

##qxjgd#at#xiatpstg.dgv.ea##