Komitet Programowy Fundacji

Zgodnie z Par.6 ust.2 Statutu Fundacji z 1 czerwca 2011 r., Rada Fundacji IT Leader Club Polska powołała Członków Komitetu Programowego, celem wsparcia realizacji misji i celów statutowych. Do Komitetu powoływani są wybitni przedstawiciele polskiego życia gospodarczego, naukowego oraz informatycznego w Polsce.     

Skład Komitetu Programowego Fundacji IT Leader Club Polska (stan na 25.03.2015 r., kolejność wg daty nominacji):

dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. nadzw. oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej – naukowiec, dydaktyk i praktyk zarządzania biznesem. W przeszłości: M.in. dyrektor informatyki Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu i dyrektor zarządzający PZU, kierownik europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (część systemu ratownictwa E112). Laureat nagród: „Lider Informatyki” (jako dyrektor IT Giełdy) tygodnika Computerworld w 1998 i 1999 r., Wyróżnienia im. prof. R. Kaszubskiego za 2013 r. (jako ekspert Forum Technologii Bankowych) „za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w bankowości” przyznane przez Związek Banków Polskich, Silver Winner of the SAP Quality Awards 2014 in CEE (jako dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej). Obecnie: Doradca biznesowy, przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. K. Bartla, członek Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, członek Komitetu Programowego Fundacji IT Leader Club Polska, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych, członek Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich w grupach roboczych „Business continuity management”, „Cloud computing” oraz „Usługi mobilne”. Naukowiec i dydaktyk na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; gościnnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas PAN, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; pełnomocnik Rektora PW ds. informatyzacji; kierownik Zakładu Informatyki Gospodarczej Wydziału Zarządzania PW; kierownik po stronie Politechniki międzyuczelnianego projektu badawczo-wdrożeniowego dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Krajowa metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”; laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej; autor przeszło 200 publikacji; redaktor m.in. monografii: „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym” (2008) i „Informatyka gospodarcza” (2010, nagroda wydawców ekonomicznych 2011); autor m.in. monografii: „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” (2012, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2013) i „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji” (2013).
 

Andrzej Ręgowski - absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w  instytucjach państwowych, jak i  sektorze prywatnym. Od 1990 związany z administracją państwową. Stażysta Dyrekcji Generalnej XXI (obecnie TAXUD) Komisji Europejskiej. Brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu informatycznych rozwiązań systemowych w administracji publicznej w kraju i za granicą. Wieloletni doradca Prezesa Głównego Urzędu Ceł, a następnie Dyrektor Departamentu Administracyjno-Inwestycyjnego GUC oraz Pełnomocnik ds. Informatyzacji Służby Celnej. W latach 2003-2010 ekspert w projektach na rzecz administracji państwowych na Słowacji, w Rumunii, Macedonii, Turcji i na Litwie. Od 2010 r. Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. Programu e-Cło, a w okresie  maj 2012 styczeń 2014 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie kierował pracami nad przygotowaniem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjętego przez Radę Ministrów jako program rozwoju  oraz nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji, której celem jest usunięcie barier prawnych w korzystaniu z usług e-administracji. Organizował również współpracę międzyresortową pod kątem inicjowania i realizacji projektów informatycznych administracji państwowej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  Obecnie kieruje Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów. Jest rzecznikiem strategicznego podejścia w zarządzaniu sektorem publicznym i budowy systemu informacyjnego państwa opartego na zarządzaniu procesowym, a także rozwoju kompetencji zarządczych w administracji.
 

​Tomasz Troniewski - Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji rządowych. W latach 2000-2001 pełnił funkcję szefa gabinetu Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał także dyplom Executive MBA na IESE Business School w Barcelonie. Absolwent Zeit-Foundation

​Paweł Łazuchiewicz - od 1969 związany z informatyką, wysokiej klasy menedżer informatyki o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu, odpowiadał za pomyślną realizację wielu projektów informatycznych dużej skali w bankowości polskiej oraz europejskiej we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym. Przez wiele lat odpowiedzialny był za informatykę na poziomie zastępcy dyrektora departamentu w Narodowym Banku Polskim oraz dyrektora w PKO Banku Polskim, był dyrektorem generalnym znanego integratora informatycznego Ster-Projekt S.A.

dr inż. Bogusław Bujak - Doświadczony manager w dziedzinie bankowości, audytu, kontroli wewnętrznej i technologii teleinformatycznych (ICT). Bogate zawodowe szlify zdobywał pracując dla największych przedsiębiorstw, zarówno z rynku krajowego, jak i międzynarodowego. W swojej karierze odpowiadał zarówno za poszczególne obszary działalności IT (od Service Desku, poprzez zapewnienie utrzymania i eksploatacji, aż po zarządzanie rozwojem i projektami), jak też opracowywał i tworzył metodyki SLM, wdrażał zintegrowane systemy teleinformatyczne, inicjował i uruchamiał programy zarządzania satysfakcją klientów wewnętrznych, a także prowadził szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej. Obecnie specjalizuje się w realizowaniu zadań audytowych, w tym w szczególności w obszarach teleinformatyki i ryzyk operacyjnych. Z wykształcenia absolwent Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów MBA. Posiadacz szeregu uznanych, międzynarodowych desygnacji zawodowych, w tym: CISA, CIA, CRMA, TCO Expert, ITIL Expert, ITIL Manager, MCSD, MCAD, MCDBA, MCSE, MCSA. Współzałożyciel i pierwszy wiceprezes zarządu stowarzyszenia itSMF Polska, były członek Zarządu Głównego LOP, członek rady Fundacji IT Leader Club Polska, a także członek rady programowej Akademii Zarzadzania IT Administracji Publicznej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych. Obecnie dyrektor audytu w instytucji sektora finansowego.

Bartosz Nowak - Manager i ekspert w branży IT z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w Azji, Europie, oraz pracy w USA. Specjalizuje się w doradztwie przy globalnych transormacjach IT, budowaniu zespołów matrixowych i wdrażaniu złożonych projektów ERP, BI i Hurtowni Danych. Ekspert w analizie i budowaniu przewagi konkurencyjnej przy zastosowaniu rozwiązań zorientowanych na klienta biznesowego - często wykorzystujących rozwiązania cloudowe i social media. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i licznych kursów z zakresu zarządzania IT. Specjalista w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej z podwykonawcami off-shore. Historia pracy w firmach telekomunikacyjnych, produkcyjnych i handlowych - zawsze na styku biznesu i IT.

Sebastian Jamróz - Dyrektor IT Polska oraz Centralna i Wschodnia Europa, Teva Pharmaceuticals. Przywódca i lider zespołu, manager z doświadczeniem w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu europejskimi działami IT. Swoje aktywności zawodowe koncentruje wokół innowacyjnych technologii i ich praktycznego zastosowania w budowaniu przewag konkurencyjnych organizacji, z którymi współpracuje. Dzięki doświadczeniom związanymi z wdrożeniami wielu systemów klasy ERP jak i prowadzeniem własnej firmy, miał okazję  zgłębić i zrozumieć w praktyce procesy zarządzania nowoczesną organizacją. Zdobywając kluczowe umiejętności i kwalifikacje w takich firmach jak Orange, Netia, Avon, Janssen-Cilag czy Teva, stał się cenionym partnerem biznesowym, dającym aktywne wsparcie przy wypracowywaniu zysku operacyjnego, skutecznie wspierając biznes, łącząc w sobie kompetencje informatyczne jak i menedżerskie. Osobista otwartość, a także nietuzinkowe i innowacyjne rozwiązania oraz strategiczne myślenie pozwalają mu na co dzień z sukcesem skupiać się na działaniach optymalizujących efektywność procesów i działań w organizacji. Odpowiedzialny i konsekwentny w realizacji zadań, ukierunkowany na tworzenie synergii pomiędzy biznesem a IT.

Kontakt:
Zespół Prasowy Fundacji
##zdcipzi#at#xiatpstg.dgv##,pl