Ruszyły zapisy do IV edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Ruszyły zapisy do IV edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

18.09.2017
Ruszyły zapisy do IV edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej jest organizowana przez Fundację IT Leader Club Polska.

Rada Programowa Akademii, której przewodniczy prof. nzw. dr hab. inż. Janusza Zawiła - Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialna jest za program i koncepcję Akademii, której każdorazowo będzie przyświecała główna myśl przewodnia.

Celem Akademii jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Biorąc udział w Akademii uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu IT, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w ich organizacjach. Ponadto udział w roli Słuchacza jest całkowicie NIEODPŁATNY! w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu oraz Certyfikatu CPE.

Ten roczny cykl ok. 10 nieodpłatnych zjazdów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej obejmuje:

 • Min. 45 godzin profesjonalnych prelekcji, wykładów oraz praktycznych warsztatów z zarządzania IT. Są to komfortowe zjazdy z pełną obsługą ceteringową.
 • Dostęp do materiałów merytorycznych po każdym ze zjazdów (prezentacje, raporty, publikacje, broszury).
 • Dostęp do zamkniętego forum Liderów IT z Administracji Publicznej oraz Klubu IT Leader Club Polska.
 • Adres mailowy w domenie Akademii dla każdego słuchacza i absolwenta.
 • Udział w ciekawych debatach technologicznych podsumowujących każdy zjazd.
 • Bezpłatne spotkania z doświadczonymi ekspertami IT podczas Akademii.
 • Otrzymanie prestiżowego Dyplomu ukończenia Akademii sygnowanego przez Fundację IT Leader Club Polska oraz Członków Rady Programowej, (warunkiem jest udział w minimum 90% zjazdach w ramach Akademii).
 • Otrzymanie profesjonalnego Certyfikatu CPE.
 • Możliwość kontynuacji nauki na dedykowanych studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej.
 • Dostęp on-line do ponad 100 najlepszych publikacji IT w Polsce w czasie trwania Akademii.
 • Zaproszenie na oficjalną Galę przyznania Dyplomów, która będzie organizowana w salach konferencyjnych Pałacu Sobańskich w Warszawie.

Start luty 2018 !

REJESTRACJA: https://www.akademiait.edu.pl/rejestracja.html

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Arkadiusz Lefanowicz
Dyrektor Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

+48   506 955 942
##qxjgd#at#pzpstbxpxi.tsj.ea##