Rejestracja na Forum Cyfrowej Administracji Publicznej

Nieodpłatna rejestracja* na I Forum Cyfrowej Administracji  Publicznej poprzez formularz internetowy została zamknięta z powodu wyczerpania miejsc w puli rejestracji elektronicznej  !

Dla chętnych*, zapraszamy w dniu 11 września 2018 roku w godz. 8.30 - 10.00 do EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie do rejetracji stacjonarnej (start całęgo wydarzenia o godz. 10.00) ! 

w przypadku dodatkowych pytań lub chęci rezerwacji miejsca podczas rejestracji na miejscu prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#pzpstbxpxi.tsj.ea##

* UWAGA: tylko dla pracowników administracji publicznej