Prezes Fundacji

Robert Pławiak Od początku 2012 roku Dyrektor Biura Strategii i Zarządzania IT w Grupie PZU. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku systemy komputerowe oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1997- 1999 odpowiedzialny za systemy zobrazowania sytuacji powietrznej kraju. Od 1999 roku doświadczenie zawodowe zbierał piastując stanowiska kierownicze w sektorze finansowym m.in. w Bank Handlowy w Warszawie (1999-2001), Inteligo Financial Services (2001-2005), EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce, (2005-2008), FM Bank (2008-2009), Raiffeisen Bank Polska SA (2009-2012). Zarządzając pionami IT i prowadząc projekty informatyczne w instytucjach finansowo-bankowych zdobył bogate doświadczenie w zakresie budowania efektywnych zespołów IT, budowania strategii IT, zarządzania procesowego, wdrażania ładu korporacyjnego IT Governance (TOGAF) oraz bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu AQAP, ISMS, QMS oraz uprawnienia i certyfikaty audytora wiodącego ISMS/BCP (ISO27001,ISO22301), audytora wiodącego EOQ (ISO9001), IT Security Manager. Członek organizacji ISACA (Silver Member) i ISSA (Senior Member). Sponsor projektów transformujących IT, optymalizacją procesów biznesowych (zarządzanie zasobami, zarządzanie budżetem IT, zarządzanie procesami efektywnościowymi IT) a także optymalizacją procesów Software Asset Management, Compliance (ISO19600, ISO19770). Autor i recenzent wielu publikacji na temat bezpieczeństwa informacji a także członek wielu Rad Programowych (600 Executive Meeting, SEMAFOR i wielu innych).