Powołanie Leadership & Business Excellence Institute

Powołanie Leadership & Business Excellence Institute

28.09.2023
Powołanie Leadership & Business Excellence Institute

O INSTYTUCIE

Leadership and Business Excellence Institute (LBEI) jest jednostką organizacyjną działającą w ramach największej cyfrowej organizacji pozarządowej w Polsce, czyli Fundacji IT Leader Club Polska. Nasza misja jest zainspirowana pasją do przywództwa i doskonałości w biznesie, a nasze działania zmierzają do wspierania i rozwijania przyszłych liderów.

Fundacja IT Leader Club Polska jest dumna z bycia członkiem AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business z siedzibą w Tampa, USA), co oznacza, że nasza instytucja spełnia najwyższe międzynarodowe standardy jakości w dziedzinie edukacji biznesowej.

MISJA INSTYTUTU

Misją Leadership and Business Excellence Institute (LBEI) jest tworzenie przestrzeni, w której przywódcy mogą rozwijać swoje umiejętności, inspirując się innowacyjnością i etyką biznesu. Naszym celem jest promowanie doskonałości w dziedzinie zarządzania i przywództwa, by przyczynić się do sukcesu organizacji i społeczności, którym służymy.

Nasze wartości obejmują:

  • Przywództwo: Dążymy do kształtowania autentycznych liderów, którzy inspirują innych do osiągania wybitnych wyników.
  • Doskonałość: Dążymy do ciągłego doskonalenia i rozwoju, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.
  • Innowacja: Promujemy kreatywność i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów biznesowych.
  • Etyka: Kładziemy duży nacisk na etykę biznesu i odpowiedzialność społeczną.
  • Społeczność: Tworzymy wspólnotę, w której słuchacze, studenci, mentorzy i partnerzy biznesowi mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

https://www.lbei.pl/