Podtrzymany certyfikat AACSB na kolejny rok !

Podtrzymany certyfikat AACSB na kolejny rok !

29.07.2023
Podtrzymany certyfikat AACSB na kolejny rok !

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja IT Leader Club Polska organizatora Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej otrzymała na kolejny rok certyfikat amerykańskiej AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Członkami AACSB International są instytucje edukacyjne, firmy oraz inne podmioty z całego świata zajmujące się rozwojem edukacji w zakresie zarządzania (obecnie jest ich ponad 1700). Członkami tej organizacji i jednocześnie posiadaczami akredytacji AACSB są m.in.: Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, Harvard University, Yale University, London Business School, Erasmus University Rotterdam, Maastricht University oraz University of Ljubljana.

Szczegółowe informacje na temat istoty AACSB International dostępne są na stronie internetowej http://www.aacsb.edu/about/.

Jedną z głównych form działania AACSB International jest akredytowanie na całym świecie szkół wyższych realizujących biznesowe programy nauczania na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Przedmiotem akredytacji prowadzonej przez AACSB International są:

  • programy nauczania;
  • szeroko rozumiana organizacja studiów;
  • osiągnięcia naukowe, kwalifikacje i struktura zatrudnianej kadry;
  • realizacja różnych form współpracy międzynarodowej;
  • baza dydaktyczno-naukowa;
  • obsługa  administracyjna.

Uzyskanie tej prestiżowej akredytacji oznacza, iż dana instytucja edukacyjna jest w stanie spełnić rygorystyczne standardy jakościowe opracowane i aktualizowane przez AACSB International.

Na koniec listopada 2020 roku certyfikat AACSB International posiadało 876 instytucji z 57 krajów, m.in.: Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, Harvard University, Yale University, London Business School, Erasmus University Rotterdam, Maastricht University oraz University of Ljubljana.