Podsumowanie IT BREAKFAST z dnia 15 listopada 2017 r

Podsumowanie IT BREAKFAST z dnia 15 listopada 2017 r

29.11.2017
Podsumowanie IT BREAKFAST z dnia 15 listopada 2017 r

W listopadowy poranek, w porze śniadaniowej, zebrali się w Pałacu Sobańskich w Warszawie liderzy IT z kilkunastu instytucji oraz organizacji. Celem tego spotkania było uczestnictwo w kolejnym wydarzeniu Fundacji IT Leader Club Polak jakim jest IT BREAKFAST. 

Grono cenionych Dyrektorów i Managerów IT spotkało się 15 listopada 2017 roku aby wysłuchać kilku cennych prelekcji oraz pod koniec śniadania móc wyrobić sobie własną opinię na temat Chmury i DevOps.

O wpływie rozwiązań chmurowych, DevOps oraz mikroserwisów na kulturę IT opowiedzieli Michał Zaczek (Dyrektor Centrum Innowacji w BlueSoft) oraz Robert Karczewski (Senior Konsultant z BlueSoft). Warta odnotowania była jakość merytoryczna informacji przygotowanych przez ekspertów z firmy BlueSoft. Bardzo dokładnie została omówiona idea zarządzania IT poprzez stosowanie szeroko pojętych mikroserwisów z perspektywy inżynierów IT. Podejście DevOps z użyciem rozwiązań cząstkowych łamiących standardowy monolityczny obraz IT jest przyszłością. Mikroserwisy z chmury jak przedstawili specjaliści może oferować zarządzającym IT faktyczną „petardę korzyści” i efektywności. Dla potwierdzenia tej tezy, audytorium porannego spotkania w Pałacu Sobańskich poznali jak w prostu sposób można zbudować rozwiązanie klasy BigData z „klosków Lego” – czyli mikroserwisów IT oferowanych na rynku w chmurze, których wciąż liderem jest Amazon Web Serives (AWS).

W kolejnej części spotkania zebrani mogli zapoznać się z praktycznymi i konkretnymi doświadczeniami.  W meandry tej wiedzy zapoznali wszystkich Piotr Bednarski (Dyrektor ds. Rozwoju IT Bankowości Detalicznej w Raiffeisen Bank) oraz Michał Jaworski (Szef Infrastruktury IT w Aviva Poland). Bardzo ciekawie o „zwinnym” podejściu do zmian organizacyjnych w IT przedstawił dyr. Bednarski. Przekonywał zebranych liderów, że pozytywne zmiany jakie dokonały się w IT Raiffeisen Bank związane są przede wszystkim w przeformułowaniu w pierwszej kolejności „silosowej” struktury organizacyjnej na autonomię działów IT nakierowanych na poszczególne linie biznesowe. Taka zmiana doprowadziła do wzrostu satysfakcji ze współpracy z Biznesu z IT ale przede wszystkim czas na dostarczanie nowych aplikacji i systemów IT został skrócony do kilku dni a nawet i godzin ! Nie udałoby się to jeśli Bank nie skorzystał z wyżej wymienionych mikroserwisów IT.

Ważnym elementem poruszanej tematyki był aspekt prawny. Kluczem do budowy swojej strategii IT w oparciu o rozwiązania chmurowe trzeba zawsze zacząć od dobrej umowy. Metody bezpiecznego zawierania kontraktów „chmurowych” przybliżył zgromadzonym mec. Łukasz Węgrzyn (Partner w Maruta Wachta sp.j.).

IT BREKFAST zawsze kończy się debatą i tym razem nie było inaczej. Debatę poprowadził red. Łukasz Sobolewski z TVP a główne pytanie brzmiało: Jak dbać o kulturę IT ?

W rozmowie wystąpili:

  • Piotr Bednarski - Dyrektor ds. Rozwoju IT Bankowości Detalicznej w Raiffeisen Bank
  • Anthony Harrington - Executive Partner w Gartner
  • Michał Jaworski - Szef Infrastruktury IT w Aviva Poland
  • Wojciech Pawiński - CEO w BlueSoft
  • Michał Rączka - Dyrektor ds. Strategii IT i Zarządzania Projektami w mBank, 
  • Arkadiusz Szczebiot – CTO w Ministerstwie Cyfryzacji
  • Łukasz Węgrzyn - Partner w Maruta Wachta sp.j.

Kolejna śniadanie IT planowanie jest w 1 kwartale 2018 roku. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich Liderów IT do uczestnictwa w niezależnych wydarzeniach Fundacji IT Leader Club Polska.